Διοικητικό Συμβούλιο Print E-mail
Πρόεδρος Χρίστος Μελίδης
Επίτιμος Πρόεδρος
Δώρος Ιερόπουλος
Αντιπρόεδρος
Γιάννης Τσουλόφτας
Γενική Γραμματέας
Κατερίνα Βοσκαρίδου Πάκκου
ΕπίτιμοςΤαμίας
Χαράλαμπος Ίλλαμπας
Μέλη
Νίκος Βήχας
Μαρίνα Θεοδωρίδου
Μαρία Κυπριανού
Παντελής Μάκη
Χριστίνα Χρίστου
Ειδικοί Σύμβουλοι
(μέλη Δημοτ. Συμβουλίου Λεμεσού)
Τροοδία Αντωνιάδου
Αδάμος Κόμπος
Χάρης Τρίκκης
Απόστολος Ψαράς